Ta strona używa COOKIES!

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Oferta

Co wyróżnia Cambridge Academy?

Rodzicu, jeżeli bliskie są Tobie idee takie jak:

 • ocenianie kształtujące
 • praca metodą projektu
 • indywidualne podejście do dziecka
 • kameralna szkoła, w której wszyscy się znają
 • brak dzwonka
 • nauka w takich samych godzinach każdego dnia
 • szybki i bezpośredni kontakt z nauczycielem i dyrekcją szkoły
 • rozszerzony program nauki języka angielskiego od I klasy (10 h)

to Cambridge Academy jest doskonałym wyborem edukacyjnym dla Twojego Dziecka

Bieżące wydarzenia z życia szkoły można obserwować na naszym profilu na portalu Facebook.


W ramach czesnego zapewniamy:

 • Opiekę nad dzieckiem od poniedziałku do piątku:w godzinach od 7:00 do 17:00, w tym:
  • zajęcia dydaktyczne od 8:30 do 15:30
  • zajęcia świetlicowe od 7:00 do 8:30 i od 15:30 do 17:00
 • klasy o liczebności do 18 osób
 • diagnoza logopedyczna w klasie I
 • realizację edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z obowiązującą podstawą programową, w tym zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia komputerowe oraz zajęcia sportowe
 • naukę języka angielskiego (10 h w tygodniu)
 • naukę języka chińskiego (2 h w tygodniu)
 • naukę gry w szachy
 • możliwość organizacji na terenie Szkoły zajęć dodatkowych (odpłatnych), indywidualnych i grupowych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

Pozostałe informacje:

 • Autorski program wychowawczy stworzony przez zespół złożony z pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pod kierownictwem prof. Krystyny Żuchelkowskiej – wybitnej pedagog, autorki licznych publikacji z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, wykładowcy akademickiego,
 • Regularne spotkania wychowawcy z rodzicami, w tym spotkania indywidualne z obojgiem rodziców dwa razy do roku,
 • Stała opieka pedagogiczna i psychologiczna,
 • Indywidualizacja procesu nauczania: uczniom uzdolnionym stwarzamy warunki do osiągania sukcesów, zaś uczniom z trudnościami w nauce zapewniamy wsparcie w postaci zajęć kompensacyjno-wyrównawczych,
 • Obiady* – spożywane wspólnie przez całą społeczność szkolną; poprawnie zbilansowany i przygotowany zgodnie z zasadami zdrowego żywienia posiłek dostarczany przez współpracującą ze szkołą firmę cateringową,
 • Przygotowanie dzieci do egzaminów językowych Cambridge English (język angielski) i HSK (język chiński).
* Za dodatkową opłatą określoną w umowie o naukę; opłata podstawowa dotyczy wyżywienia bez diet specjalnych.Klasa szachowa:

W ramach projektu dzieci będą mogły rozpocząć bądź kontynuować naukę gry w szachy pod okiem najlepszych szachowych trenerów oraz startować regularnie w zawodach sportowych najwyższej rangi.
Uczniowie klasy szachowej mają w tygodniowym planie lekcji od 4 do 6 godzin zajęć szachowych oraz dodatkowe zajęcia z logiki. Wraz z rozwojem swoich umiejętności szachowych przygotowują się do startu w zawodach. Wezmą udział w szkoleniach oraz obozach szachowych z uznanymi szkoleniowcami.

Rekrutacja do klasy szachowej  odbywa się w ramach rekrutacji standardowej do Szkoły Podstawowej „Cambridge Academy”. Klasa powstanie w przypadku wyłonienia co najmniej 10 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby chętnych, dzieci uczyć się będą w klasie ogólnej z propozycją dodatkowych zajęć szachowych.

Zapraszamy do wspólnej przygody!
Chcesz zapisać swoje dziecko?

Chcesz zapisać swoje dziecko?

Rekrutacja już trwa - zapraszamy do kontaktu!